Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2024

Impostos Período Data de inicio Data de fin Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 18 de abril 18 de xuño 6 de maio
IAE 2 de setembro 4 de novembro 4 de novembro
IBI 29 de xullo 7 de novembro 3 de outubro 1º prazo 2º prazo
14 de agosto 3 de outubro
Procedementos simplificados de valoración colectiva (art. 77.4 TRLRFL)
2 de febreiro 4 de abril
2 de outubro 4 de decembro

 

Taxas e prezos públicos Data de inicio Data de fin Data de cargo en conta (1)
1º trimestre 5 de febreiro 5 de abril 1 de marzo
2º trimestre 6 de maio 8 de xullo 5 de xuño
3º trimestre 5 de agosto 7 de outubro 6 de setembro
4º trimestre 28 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) polo importe total do recibo.

(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) en 2 prazos, cada un deles polo 50% do importe do recibo.

ACCESO RÁPIDO