Calendario fiscal 2022

Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2022, segundo os prazos sinalados nos seguintes cadros e coas especificacións que a continuación se detallan:

Impostos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 20 de abril 20 de xuño 5 de maio ---
IBI 28 de xullo 7 de novembro 3 de outubro 1er prazo 2º prazo
12 de agosto 3 de outubro
IAE 2 de setembro 3 de novembro 3 de novembro ---
 
Tasas e prezos públicos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta  (1)
1o trimestre 8 de febrero 8 de abril 7 de marzo
2º trimestre 6 de maio 6 de xullo 6 de xuño
3o trimestre 5 de agosto 5 de outubro 5 de setembro
4º trimestre 28 de outubro 29 de decembro 2 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) polo importe total do recibo.

(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) en 2 prazos, cada un deles polo 50% do importe do recibo.

ACCESO RÁPIDO