Información ás persoas contribuíntes

Desde o ORAL traballamos para que as persoas contribuíntes poidan cumprir coas súas obrigas tributarias dunha maneira cómoda e flexible.

Con esa finalidade brindamos a información necesaria para o coñecemento e a transparencia dos procedementos tributarios:

  • Calendario fiscal actualizado para estar ao tanto dos períodos de cobranza e das datas de cargo en conta
  • Consulta das distintas alternativas para efectuar o pagamento dos recibos
  • Formas para solicitar a domiciliación bancaria e non correr o risco de pagar recargas en período executivo
  • Subscrición ao sistema de notificacións electrónicas a través da Oficina Virtual Tributaria
  • Acceso directo á Oficina Virtual Tributaria

 

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA