Labora 2020

Servizos auxiliares de salón de peiteado

IMPQ0108

Nivel 1, non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Contidos:

 • Formación específica: Servizos auxiliares de salón de peiteado, 210 horas
  MF0058_1: Hixiene e asepsia aplicadas ao salón de peiteado
  MF0059_1: Montaxes para cambios de forma e inicio do peiteado
  MF0060_1: Aplicación de cosméticos para os cambios de cor do cabelo

 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 120 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sostible, respecto e coidado do medio, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e do autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de Servizos auxiliares de salón de peiteado poderás traballar como:

 • Auxiliar de salón de peiteado

Última modificación: martes, 26 abril 2022