Labora 2020

Operacións Básicas de Restaurante e Bar

HOTR0208

Nivel 1: non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Contidos:

 • Formación específica, 240 horas
  MF0257_1: Servizo básico de restaurante-bar
  MF0258_1: Aprovisionamento, bebidas e comidas rápidas
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 80 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de Operacións Básicas de Restaurante e Bar poderás traballar como:

 • Axudanta ou axudante de camareira ou camareiro
 • Axudanta ou axudante de bar
 • Axudanta ou axudante de economato
 • Auxiliar de colectividades
 • Empregada ou empregado de pequenos establecementos de restauración

Última modificación: xoves, 10 marzo 2022