Labora 2020

Competencias Clave Nivel 2

FCOV22 Comunicación en Lingua Castelá

FCOV23 Competencia Matemática

FCOVXX01 Comunicación en Lingua Galega

Non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Coa formación en competencias clave nivel 2 poderás acceder a formación ocupacional de nivel 2.

Contidos:

 • Formación específica de competencias clave nivel 2, 265 horas
  FCOV22 Comunicación en Lingua Castelá, 120 horas
  FCOV23 Competencia Matemática, 120 horas
  FCOVXX01 Competencia en Lingua Galega, 25 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Busca de emprego, 5 horas
  • Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Enlace:

Última modificación: xoves, 10 marzo 2022