Labora 2020

Actividades Auxiliares de Conservación e Mellora de Montes

AGAR0309

Nivel 1: non se esixen requisitos académicos nin profesionais para o acceso.

Contidos:

 • Formación específica: Actividades Auxiliares de Conservación e Mellora de Montes,  230 horas
  MF1293_1: Operacións auxiliares de repoboación, corrección hidrolóxica, e de construción e mantemento de infraestruturas forestais
  MF1294_1: Operacións auxiliares en tratamentos silvícolas
  MF1295_1: Operacións auxiliares no control de axentes causantes de pragas e enfermidades das plantas forestais
 • Prácticas profesionais non laborais en centros de traballo, 40 horas
 • Formación transversal, 12 horas
  • Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, 4 horas
  • Igualdade de trato, non discriminación e loita contra a exclusión social, 4 horas
  • Desenvolvemento sustentable, respecto e coidado do medio ambiente, 4 horas
 • Formación complementaria, 10 horas
  • Módulo Busca de emprego, 5 horas
  • Módulo Fomento do emprendemento e autoemprego, 5 horas
 • Orientación laboral e titorías durante a formación, 10 horas

Ligazón (pdf)

Co certificado de profesionalidade de Actividades Auxiliares de Conservación e Mellora de Montes poderás traballar como:

 • Peoa ou peón forestal
 • Aplicadora ou aplicador de nivel básico de praguicidas de uso fitosanitario
 • Peoa ou peón en explotacións forestais
 • Peoa ou peón en empresas de tratamentos silvícolas

Última modificación: martes, 26 abril 2022