Labora 2020

Xornada informativa: Motivación e Apoio a Persoas con Dificultades no Acceso ao Emprego

O obxectivo da xornada, organizada o 30 de outubro de 2019 no salón de Plenos,  foi proporcionar claves para que as persoas pertencentes a colectivos vulnerables, poidan mellorar as súas habilidades, superar as barreiras para buscar traballo, fomentar a súa marca persoal e tamén coñecer diversas entidades que traballan pola inclusión no mercado do emprego.

 

Programa

Última modificación: martes, 04 outubro 2022