Plans e proxectos

Mantemento dos campos de fútbol

Obxectivos: manter en óptimas condicións os campos de fútbol naturais e sintéticos para a actividade deportiva.

Destinatarios: concellos.

Actividades que se desenvolven: aplicación de varias técnicas para manter as cubertas naturais e artificiais.

Medios: persoal técnico do servizo e maquinaria específica para ese tipo de actuacións. Orzamento destinado á execución do programa.

Tempo previsto para a súa consecución: anual, os traballos de mantemento dos campos de fútbol lévanse a cabo cada ano.

Enlace da web: (solo para descarga de solicitude) https://www.depo.gal/documents/1076146/5813968/410.015+MAQUINARIA+CAMPOS+FUTBOL.pdf/8e17b4d8-808b-419f-89cf-1b9ac4b6bf36

Última modificación: mércores, 05 setembro 2018