Plans e proxectos

Campaña para un uso non sexista e non violento dos xogos e xoguetes

Nome do programa: "Campañas para un uso non sexista e non violento dos xogos e xoguetes".

Obxectivos: visibilizar a transmisión de estereotipos de xénero no uso dos xoguetes.

Persoas destinatarias: cidadanía en xeral.

Actividades que se desenvolven: campaña publicitaria de sensibilización.

Medios: páxina web depo.gal, redes sociais e medios de comunicación.

Tempo previsto para a súa consecución: un ano.

Enlace da web: www.depo.gal/campanas-para-un-uso-non-sexista-e-non-violento-dos-xogos-e-xoguetes

Última modificación: luns, 21 outubro 2019