Plans e proxectos

DEPOINTEGRA XOVEN

Nome do programa: DEPOINTEGRA XOVEN

Obxectivos: integración sostible da mocidade no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Destinatarios: mozas e mozos da provincia de Pontevedra de entre 16 e 29 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Actividades que se desenvolven: formación, difusión e comunicación, titoría e asesoramento para a mocidade en busca de emprego.

Medios: persoal técnico do servizo. Orzamento destinado á execución do plan. Empresas de formación.

Tempo previsto para a súa consecución: remate previsto en decembro do 2018.

Enlace da web: https://www.depo.gal/depointegra-xoven

Última modificación: luns, 21 outubro 2019