Plans e proxectos

DEPOrte Escolas

Nome do programa: DEPOrte Escolas 

Obxectivos: potenciar o deporte de base nos concellos da provincia

Destinatarios: nenas e nenos de 5 a 15 anos.

Actividades que se desenvolven: créanse escolas para a práctica de 10 modalidades deportivas (balonmán, fútbol, taekwondo, patinaxe, judo, loita, atletismo, piragüismo, baloncesto e rugby).

Medios: as escolas son xestionadas polo persoal do Servizo de Deportes e a organización recae nas federacións de cada unha das disciplinas.

Tempo previsto para a súa consecución: de outubro a maio.

Enlace da webhttps://www.depo.gal/web/deporte-escolas

Última modificación: xoves, 30 agosto 2018