Plans e proxectos

DepoComparte

Nome do programa: DepoComparte 

Obxectivos: préstamo de material para eventos deportivos

Destinatarios: concellos e entidades deportivas da provincia de Pontevedra

Actividades que se desenvolven: axudar á realización de calquera actividade que as diferentes entidades que soliciten o material leven a cabo na provincia.

Medios: o programa é xestionado polo persoal do Servizo de Deportes, apoiados por unha aplicación informática deseñada no Servizo de Novas Tecnoloxías. 

Tempo previsto para a súa consecución: lévase a cabo durante todo o ano.

Enlace da webhttps://www.depo.gal/depocomparte

Última modificación: xoves, 17 outubro 2019