Plans e proxectos

Convenios Vigo e Pontevedra

Nome do programa: Convenios cos concellos de Vigo e Pontevedra

Obxectivos: colaboración entre a Deputación e os concellos de Vigo e Pontevedra para o desenvolvemento de infraestruturas e prestación de servizos de competencia municipal.

Destinatarios: concellos de Vigo e Pontevedra.

Actividades que se desenvolven:

  • Investimentos: creación, reforma e adecuación de centros culturais, sociais e educativos; mellora e adecuación da seguridade viaria e peonil en estradas de titularidade municipal; e creación e adecuación de infraestruturas deportivas.
  • Actividades: organización de eventos deportivos, festivais e outros eventos de carácter cultural e de promoción turística.

Medios:

  • Persoais:
    • Técnicos: 1 enxeñeiro xefe do servizo, 1 arquitecto, 1 enxeñeiro de camiños, enxeñeiros técnicos e bolseiros
    • Xefa de servizo, 2 técnicos de xestión, 1 técnico de administración e persoal administrativo e auxiliar
  • Económicos: ano 2018. 8.000.000 €
  • Xurídicos: asesoramento polo persoal do Servizo de todas las dúbidas

Tempo previsto para a súa consecución: en función da tipoloxía das actuacións do convenio.

Última modificación: venres, 07 setembro 2018