Plans e proxectos

Tecendo Lazos

Nome do programa: Tecendo Lazos 

Obxectivos: desenvolver obradoiros interxeracionais no ámbito de lecer e do tempo libre, a través dos cales se pretende poñer en marcha estratexias, oportunidades e formas de creación de espazos para o encontro, a sensibilización...

Destinatarios: familias dos concellos que se adhiran ao programa, podendo participar persoas desde 6 ata 99 anos. Tamén poderán ser beneficiarias do programa persoas doutros municipios.

Actividades que se desenvolven: obradoiros de 16 horas lectivas, nas que se incluirá o módulo "A historia do meu municipio".

Medios: recursos humanos e materiais à a través dunha empresa especializada na materia.

Tempo previsto para a súa consecución: entre os meses de setembro de decembro.

Enlace da web: https://www.depo.gal/web/tecendo-lazos

Última modificación: luns, 21 outubro 2019