Plans e proxectos

Cursos de español para persoas inmigrantes

Nome do programa: Cursos de español para persoas inmigrantes 

Obxectivos: poñer en marcha cursos de español para persoas inmigrantes, para a preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) A2

Destinatarios: persoas inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesitan preparar o exame do DELE A2 para a obtención da nacionalidade española.

Actividades que se desenvolven: tres edicións de cursos de español, ata un máximo de 60 prazas (20 por edición).

Medios: instalacións facilitadas pola Deputación e persoal docente do Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo.

Tempo previsto para a súa consecución: contan cunha convocatoria anual.

Enlace da webhttps://www.depo.gal/curso-de-espanol-para-inmigrantes

Última modificación: luns, 21 outubro 2019