ORAL-Xestión tributaria

Servizo extraordinario de atención catastral en Porriño para xestións sobre liquidacións de atrasos do imposto sobre bens inmobles


05 agosto 2022

O ORAL pon a disposición das persoas contribuíntes na oficina de Porriño un servizo extraordinario de atención catastral para o asesoramento sobre as liquidacións derivadas de atrasos no Imposto sobre Bens Inmobles.

Aquelas persoas interesadas poderán acceder sen cita previa no horario de atención da oficina. Non obstante, para evitar colas ou demoras, poden solicitar cita previa a través das canles habituais:

Telf. 886.211.400

Telf. 886.211.420

Cita previa - Web