ORAL-Xestión tributaria

Sentenza do Tribunal Supremo 708/2021 sobre impugnación indirecta de ordenanza fiscal


23 maio 2022

Cando a modificación da ordenanza fiscal se limite á actualización das cotas tributarias a impugnación só se pode referir a este estrito punto no que se modifica a ordenanza preexistente