ORAL-Xestión tributaria

O 3 de abril remata o prazo para o aboamento das TAXAS MUNICIPAIS 2023


31 marzo 2023

O 3 de abril remata o prazo para o aboamento das TAXAS MUNICIPAIS 2023.  Facer o pagamento antes desa data evitará o incremento do recibo en recargas e intereses de demora.

Para máis información ou realizar o pagamento: https://ovt.depo.gal, na APP para pagamento da Deputación de Pontevedra, escribíndonos a informacion.oral@depo.gal, chamándonos ao 886 211 400 / 886 211 420, ou en calquera das nosas oficinas con CITA PREVIA.

PODES OBTER CITA PREVIA EN:

WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral

OVT: https://ovt.depo.gal

SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia

TELÉFONOS: 886 211 420 / 886 211 400