ORAL-Xestión tributaria

O 7 de novembro remata o prazo para o aboamento do IBI 2023


31 outubro 2023

O 7 de novembro remata o prazo para o aboamento do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) 2023.  Facer o pagamento antes desa data evitará o incremento do recibo en recargas e intereses de demora.

Pode obter máis información ou realizar o pagamento en https://ovt.depo.gal, escribíndonos a informacion.oral@depo.gal, chamándonos ao 886 211 400 / 886 211 420, ou en calquera das nosas oficinas presenciais

Para planificar a súa asistencia ás nosas oficinas, e así evitar esperas innecesarias, pode obter cita previa en:

WEB ORAL: https://www.depo.gal/oral-xestion-tributaria-e-catastral

OVT: https://ovt.depo.gal

SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.depo.gal/citaprevia

TELÉFONOS: 886 211 420 / 886 211 400