ORAL-Xestión tributaria

É a quenda do IAE

Dende o 2 de setembro ao 3 de novembro de 2022 é o período voluntario de pago do Imposto de Actividades Económicas (IAE)


05 setembro 2022

Dende o 2 de setembro ao 3 de novembro de 2022 é o período voluntario de pago do Imposto de Actividades Económicas (IAE). A data de cargo en conta dos recibos domiciliados é o 3 de novembro de 2022.

 No día seguinte a data límite de pagamento en período volutario, o ORAL fará efectivo o cobro a través da vía de constriximento coa inclusión dos xuros de mora e das recargas que procedan no seu caso. É importante que vostede coñeza que pode domiciliar os seus recibos e evitar costes innecesarios

A domiciliación tramítase:

  • na OVT de xeito sinxelo, rápido e seguro
  • solicitándoa na súa entidade bancaria
  • presencialmente nas nosa rede de oficinas exclusivamente con cita previa (886 211 420 / 886 211 400)
  • por teléfono a través do nos Centro de Atención Telefónica (886 211 420/886 211 400 ou en informacion.oral@depo.es

Máis información sobre IAE aquí