ORAL-Xestión tributaria

Aberto o prazo para o aboamento do segundo prazo de cobranza de taxas


11 maio 2022

O segundo trimestre de cobranza das taxas comeza o 6 de maio e remata o o 6 de xullo. A data de cargo en conta dos recibos domiciliados é o 6 de xuño

No día seguinte a data límite de pagamento en período volutario, o ORAL fará efectivo o cobro a través da vía de constriximento coa inclusión dos xuros de mora e das recargas que procedan no seu caso. É importante que vostede coñeza que pode domiciliar os seus recibos e evitar costes innecesarios

A domiciliación tramítase:

  • na OVT de xeito sinxelo, rápido e seguro
  • solicitándoa na súa entidade bancaria
  • presencialmente nas nosa rede de oficinas exclusivamente con cita previa (886 211 420/886 211 400)
  • por teléfono a través do nos Centro de Atención Telefónica (886 211 420/886 211 400 ou en informacion.oral@depo.es)

Máis información sobre taxas aquí