ORAL-Xestión tributaria

Aberto o prazo para o aboamento do IBI 2023


26 xullo 2023

Dende o 28 de xullo ata o 7 de novembro está aberto o prazo para o aboamento do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) correspondente ao exercicio 2023.

Se non recibiu ou seu recibo, recorde que pode obtelo e evitar recargas innecesarias a través dos seguintes medios:

Información sobre domiciliacións

A data de cargo en conta dos recibos domiciliados polo importe total do recibo é o 3 de outubro.

No día seguinte á data límite de pagamento en período voluntario, o ORAL fará efectivo o cobro a través da vía de constriximento, coa inclusión dos xuros de mora e das recargas que procedan no seu caso. É importante que vostede coñeza que pode domiciliar os seus recibos e evitar costes innecesarios

A domiciliación tramítase:

  • Nesta OVT de xeito sinxelo, rápido e seguro
  • Solicitándoa na súa entidade bancaria
  • Presencialmente nas nosa rede de oficinas con cita previa (886 211 420/886 211 400)
  • Por teléfono a través do noso Centro de Atención Telefónica (886 211 420/886 211 400 ou en informacion.oral@depo.es )
  • Máis información sobre o IBI aquí