ORAL-Xestión tributaria

Enquisa

 
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Valoracións

1=totalmente en desacordo; 2=en desacordo; 3=nin en desacordo nin de acordo; 4=de acordo; 5=totalmente de acordo

ACCESIBILIDAD

FIABILIDAD

CAPACIDAD DE RESPUESTA

PROFESIONALIDAD

TRATO RECIBIDO

VALORACIÓN GLOBAL