Consorcio Provincial de Bombeiros

Patrimonio

Inmobles adscritos ao consorcio:

 • Parque de bombeiros de Ribadumia, situado na rúa da Pedra, 1, Polígono Industrial Cabanelas-Ribadumia (catastralmente figura a nome do Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés).
 • Parque de bombeiros de Vilagarcía de Arousa, situado na avda. Riveiro de Aguilar, Porto, Vilagarcía (concesión administrativa de Portos do Estado de parcela ao Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés).
 • Parque de bombeiros do Porriño, situado no Polígono Industrial As Gándaras, O Porriño (Acordo do Pleno da Corporación do Concello do Porriño do 31/3/2005, polo que se aproba o compromiso de cesión de parcela de 3.570 m² no Polígono Industrial As Gándaras a favor da Deputación Provincial para a construción dun parque de bombeiros comarcal. A cesión realízase en pleno dominio, libre de cargas e condicionada á futura cesión da parcela polo SEPES ao Concello do Porriño. A parcela obxecto de cesión queda afectada á finalidade da construción dun parque de bombeiros comarcal e sometida ás estipulacións do artigo 111 do Regulamento de bens das corporacións locais.
 • Parque de bombeiros de Bueu, situado no Polígono Industrial de Castiñeiras, Bueu (Borrador de Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Bueu, Cangas e Moaña para a construción, equipamento e dotación de vehículos do Parque Comarcal de Bombeiros do Morrazo, polo que, entre outros compromisos, se establece o compromiso de que o Concello de Bueu se compromete á achega en plena dispoñibilidade para o inmediato inicio das obras de construción do edificio do parque no terreo, cunha superficie de 2.712 m², emprazado no parque empresarial de Castiñeiras.

VEHÍCULOS (para uso en intervencións en emerxencias):

 • Embarcación pneumática, marca Neuvisa, modelo AD-55 (O Porriño), matrícula VI-5-1-10, matriculación o 17/6/2010 Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado Louriña (valoración en 2014: 7.384,55 €).
 • Autobomba nodriza pesada-BNP, marca Renault, modelo 22AVASD (O Porriño), matrícula 4775FRM, matriculación o 13/6/2007 Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado Louriña (valoración en 2014: 54.564,27 €).
 • Autobomba nodriza pesada-BUP, marca Man (O Porriño), matrícula 6055HVH, matriculación o 15/1/2014 Mantemento de Infraestruturas, S.A. (valoración en 2014: 192.148,76 €).
 • Unidade NRBQ, marca Iveco, modelo Daily, (O Porriño), matrícula 4736HGY, matriculación o 7/11/2011 Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado Louriña (valoración en 2014: 93.002,53 €).
 • Autobrazo articulado (ABA), marca Mercedes Benz, modelo 950.501 (O Porriño), matrícula 2385FRL, matriculación o 11/6/2007 Consorcio Comarcal Baixo Miño, Condado Louriña (valoración en 2014: 65.588,14 €).
 • Autobomba nodriza (NOD-13), marca Man, modelo 26414FNLC, matrícula 2512CBR, matriculación o 5/11/2002 Consorcio comarcal do Salnés (valoración en 2014: 10.100,91 €).
 • Remolque (Ribadumia), matrícula 7229DKG, matriculación de novembro 2008. (valoración en 2014: 904,40 €)
 • Autobomba urbana lixeira (Bul-11), marca Mitsubishi, modelo L200, matrícula 6464CCB, matriculación el 25/11/2002 Consorcio comarcal do Salnés. (valoración en 2014: 3.063,26 €).
 •  Autobomba urbana pesada (BUP-12), marca Man, modelo 14284LAC, matrícula 2537CBR, matriculación el 5/11/2002 Consorcio comarcal do Salnés (valoración en 2014: 11.832,50 €).
 •  Autoescaleira automática (AEA-14), marca Man, modelo 15264LC, matrícula 9238BYX, matriculación el 16/8/2002 Consorcio comarcal do Salnés (valoración en 2014: 18.576,25 €).
 • Unidade de mando UMA (pick-up), marca Ford Ranger, matrícula 7229DKG, matriculación el 10/5/2005 Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (valoración en 2014: 5.710,44 €).
 • Nissan Navara, matrícula 5351HXY, matriculación el 23/6/2014 Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (valoración en 2014: 28.000,00 €).
 • Remolque NRBQ, marca Inba, matrícula R-1046-BBZ, matriculación el 6/11/2006 (valoración en 2014: 1.776,83 €).
 • Embarcación pneumática e remolque Narwahal HD-520 e motor fóra borda Yamaha 62y-b1/03 Consorcio provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (valoración: 9.374,70 €).
 • Autobomba urbana pesada (BUP-25), marca Man, modelo 14.284LAC, matrícula 2524CBR, matriculación el 5/11/2002 Consorcio comarcal do Salnés (valoración en 2014: 11.832,50 €).
 • Unidade de mergullo vehículo IVECO, modelo C35730, matrícula 0474DRY, matriculación el 27/10/2005 Consorcio comarcal do Salnés (valoración en 2014: 6.291,16 €).
 • Autobomba urbana lixeira (Bul-31) (Bueu), matrícula 7298CVX, matriculación el 12/5/2004 Deputación de Pontevedra (valoración en 2014: 8.820,18 €).
 • Autobomba urbana lixeira (Bul-32) (Bueu), matrícula 8379FGK, matriculación o 4/10/2004 Consorcio contra Incendios e Salvamento do Morrazo. (valoración en 2014: 53.302,94 €).
 • Autobomba nodriza pesada (BNP-33), marca Man, Modelo 18285LC (Bueu), matrícula 6656CXY, matriculación o 7/7/2004. Deputación Provincial (valoración en 2014: 24.237,58 €).
 • Autoescaleira automática (AEA-34), marca Mercedes Benz, modelo 1528F (Bueu), matrícula 7289CVX, matriculación o 12/5/2004. Deputación de Pontevedra (valoración en 2014: 56.649,95).
 • Autobomba urbana lixeira, marca Scania, modelo P370 EURO 6 EGR+SCR DB4X2MNA, matrícula 9280JXL, matriculación o 15/3/2017 Consorcio Provincial de Pontevedra (parque bombeiros Ribadumia/Vilagarcía) (valoración: 283.987,00 €).
 • Autobomba urbana lixeira, marca Scania, modelo P370 EURO 6 EGR+SCR DB4X2MNA, matrícula 9292JXL, matriculación o 15/3/2017 Consorcio Provincial de Pontevedra (parque de bombeiros Ribadumia/Vilagarcía) (valoración: 283.987,00€).
 • Vehículo modelo VITARA GLE 1.6 DDIS 4 WD, marca SUZUKI, matrícula 2313KFT, matriculación o 30/11/2017 Consorcio Provincial de Pontevedra (para desprazamentos do xerente) (valoración: 21.600,00 €).

Última modificación: venres, 14 setembro 2018