Consorcio Provincial de Bombeiros

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Entidades e carácter

Integran o Consorcio a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.
Constitúese de forma voluntaria e por un tempo indefinido. Ten a condición de entidade local non territorial con carácter administrativo e personalidade xurídica propia e independente das entidades que o compoñen, así como a capacidade para ocuparse do cumprimento dos seus fins estatutarios.

Sede administrativa

  • Deputación de Pontevedra
  • Avda. Montero Ríos, s/n, 36071, Pontevedra
  • Teléfono: +34 986 804 100

Sede Electrónica

Última modificación: mércores, 10 abril 2019