ORAL-Xestión tributaria

É a quenda das taxas, do 5 de agosto ao 5 de outubro de 2022


17 agosto 2022

O terceiro trimestre de cobranza das taxas comeza o 5 de agosto e remata o o 5 de outubro. A data de cargo en conta dos recibos domiciliados é o 5 de setembro

No día seguinte a data límite de pagamento en período volutario, o ORAL fará efectivo o cobro a través da vía de constriximento coa inclusión dos xuros de mora e das recargas que procedan no seu caso. É importante que vostede coñeza que pode domiciliar os seus recibos e evitar costes innecesarios

A domiciliación tramítase:

  • nesta OVT de xeito sinxelo, rápido e seguro
  • solicitándoa na súa entidade bancaria
  • presencialmente nas nosa rede de oficinas exclusivamente con cita previa (886 211 420 / 886 211 400)
  • por teléfono a través do nos Centro de Atención Telefónica (886 211 420/886 211 400 ou en informacion.oral@depo.es

Máis información sobre taxas aquí